Strona kasinskiinvestment.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej

Regulamin

Ochrona danych osobowych

Informacja dla Klientów i Współpracowników

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera Kasiński Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, jako administrator danych osobowych, sposobów, w jaki sposób są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasiński Investment Sp. z o.o.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby przedstawić Panu/Pani naszą ofertę, zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki oraz wykonywać rozliczenia finansowe.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, podwykonawcom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, biurom rachunkowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres negocjacji a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji oraz okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres  biuro@kasinskiinvestment.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres 25-315 Kielce , ul. Starodomaszowska 20/U17

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zaprezentowania oferty handlowej i ewentualnego zawarcia umowy.

Wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej informacji , będą przekazywane za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Administratora .