Strona kasinskiinvestment.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej

Jak przygotować się do odbioru technicznego mieszkania?

Jak przygotować się do odbioru technicznego mieszkania?

Odbiór mieszkania to jeden z ostatnich etapów przed uzyskaniem kluczy. To bardzo ważny moment, którego nie należy bagatelizować. Podczas odbioru mamy szansę zweryfikować jakość wszystkich prac wykonanych w naszym lokum i zgłosić swoje uwagi w przypadku zidentyfikowania błędów czy usterek. Deweloper jest zobligowany do uwzględnienia tych uwag i usunięcia ewentualnych mankamentów. Nowe mieszkanie, które niebawem zostanie nam przekazane, musi spełniać wszystkie warunki uwzględnione w umowie. Jeśli mamy jakieś wątpliwości do jakości wykończenia mieszkania, podczas odbioru technicznego koniecznie powinniśmy je zgłosić.

Czym właściwie jest odbiór lokalu?

Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przysługuje każdemu nabywcy przed przeniesieniem praw własności, co wynika z ustawy z dnia 16 września 2011 (art. 27 wspomnianej ustawy). Czynność ta odbywa się w obecności nabywcy. Z przebiegu odbioru sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajdują się m.in. wszystkie zastrzeżenia i wady, które zostaną stwierdzone w momencie odbioru.

Samo pojęcie wad jest dość szerokie i może dotyczyć różnego rodzaju niedoróbek, braku należytej staranności, niezgodności stanu faktycznego z ustaleniami w umowie itd. Niemniej w interesie nabywcy jest zidentyfikowanie wszelkiego rodzaju niedociągnięć.

Odbiór mieszkania – samodzielnie czy z fachowcem?

Ustalając termin odbioru lokalu, warto umówić się na godziny poranne lub przedpołudniowe, aby wszystkie czynności weryfikacyjne odbywały się w ciągu dnia. W świetle dziennym znacznie łatwiej jest zauważyć wszelkiego rodzaju mankamenty. Poza tym należy przygotować i zabrać ze sobą umowę, projekt mieszkania oraz schemat instalacji. Odbiorem lokalu można zająć się samodzielnie, jednak rekomendowane jest skorzystanie z pomocy fachowca, najlepiej inżynierem budownictwa. Odbiór mieszkania najczęściej wiąże się z koniecznością dokonywania szczegółowych pomiarów. Należy zweryfikować, czy poszczególne elementy w lokalu zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Z tego też powodu najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie na kilka godzin fachowca z dziedziny budownictwa, który będzie nam towarzyszył podczas czynności odbioru.